Leva med en diskprotes

En Medtronic Prestige®-diskprotes kan hjälpa dig tillbaka till ett normalt liv. Diskutera din rehabiliteringsplan med din läkare, så att resultatet av operationen blir så bra som möjligt.

Efter ingreppet

Be din läkare om en rehabiliteringsplan som du kan följa efter operationen. Det är viktigt att du följer din läkares instruktioner noga så att du återhämtar dig så snabbt som möjligt efter operationen och ökar chanserna för att resultatet ska bli lyckat. Återhämtningen från nacksmärtan och från operationen är en ständigt pågående process. Hur snabbt du återhämtar dig beror på typen av operation, hur mycket du engagerar dig i arbetet med din sjukgymnastik och om du rör dig och tränar på rätt sätt, enligt din läkares instruktioner.

Omedelbart efter operationen övervakar sjukvårdspersonalen normalt din hjärt- och lungverksamhet, det kan hända att ett dränagerör lämnas kvar i operationssåret och din läkare skriver eventuellt ut läkemedel mot smärta och illamående.
Kontakta omedelbart din läkare om

  • du får feber,
  • det börjar läcka vätska från såret,
  • du får svårt att svälja eller andas,
  • du har svårt att kissa,
  • du får värre smärtor eller domningar i nacken eller benen.

Efter operationen kan din läkare remittera dig till en sjukgymnast som visar dig vilka övningar du ska göra för att öka styrkan och förbättra rörligheten. Målet med sjukgymnastiken är att hjälpa dig bli aktiv så snabbt som möjligt med hjälp av säkra övningar som skonar ryggraden. Oftast ingår övningar som stärker magmusklerna. Du kan också få lära dig olika sätt att stå, sitta och lyfta som skonar ryggraden så att du undviker nya skador.

Dagligt liv

Trots att de flesta ryggradsimplantat är av metall ger de sällan problem med metalldetektorer. Du bör ändå be den kirurg som opererade dig om ett kort med uppgifter om implantatet som du kan bära med dig i plånboken. På så sätt kan du lätt informera andra om implantatet och operationen om det behövs.

Diskutera med din läkare hur du kan leva sunt efter ryggoperationen. Det är viktigt med motion och rätt kost, och din läkare kan ha användbara tips.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-22

Section Navigation

Additional information

Take ChargeContact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden