Vad är en konstgjord disk?

prestige-lp-eu

Prestige® Cervical Disc

En konstgjord disk är en protes som sätts in mellan kotorna och ersätter en normal disk. Den konstgjorda disken är utformad för att bevara rörligheten i hela det behandlade kotsegmentet.

Om icke-kirurgiska behandlingar inte ger lindring vid akut diskbråck kan det hända att din läkare rekommenderar ryggradskirurgi. Syftet med ingreppet är att ta bort hela eller delar av den skadade disken (diskotomi), lätta på trycket på nerverna och/eller ryggmärgen (dekompression) och återställa ryggradens stabilitet och ställning efter att den skadade disken har tagits bort.

En kirurgisk åtgärd som kallas spinal fusion (steloperation) har varit och är fortfarande standardalternativet vid kirurgisk behandling av diskbråck och degenerativa sjukdomar i halsryggraden. Spinal fusion innebär att man använder benimplantat och instrumentering som metallplattor och metallskruvar för att förbinda två intilliggande diskar till en enhet. Syftet är att stabilisera ryggradssegmentet och ge smärtlindring.

Det kan hända att din läkare som ett alternativ till spinal fusion rekommenderar en kirurgisk behandling där den skadade disken ersätts med en konstgjord. Ingreppet är en typ av ledbyte, eller atroplastik, som innebär att en konstgjord disk – en diskprotes – sätts in i utrymmet mellan kotorna efter att den vanliga cervikala disken har tagits bort.

Diskprotesen ska bevara rörligheten i diskutrymmet och i hela det behandlade kotsegmentet. Protesen är utformad för att fungera som en led och ge samma rörlighet (böjning, sträckning, sidböjning och rotation) och ställning (höjd och krökning) som en naturlig disk.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-22

Section Navigation

Additional information

Take ChargeContact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden