Behandling vid dystoni

Det finns idag inget botmedel för dystoni, varför all behandling går ut på att lindra symtomen och skapa en förhöjd livskvalitet för de drabbade. Ett alternativ för det är Medtronics DBS-behandling.

De behandlingsformer som är aktuella för att lindra symtomen vid dystoni är för närvarande:

  • Medicinering via injektioner direkt in i musklerna. Denna metod är den i särklass vanligast förekommande och ger oftast väsentliga förbättringar för många drabbade. Behandlingen har dock en övergående effekt och måste ofta upprepas var tredje månad.
  • Sjukgymnastik ses som ett värdefullt komplement till medicineringen då den ofta ger lindring.
  • I de fall där medicineringen inte har givit goda resultat eller där effekten avtagit finns idag en annan effektiv behandlingsmöjlighet. Med hjälp av elektrostimulering av hjärnan, så kallad Deep Brain Stimulation (DBS), kan man lindra symtomen och hos vissa personer ta bort dem helt.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-02

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden