Att få DBS-behandling

Medtronics Deep Brain Stimulation-terapi (DBS) är ett inopererat behandlingssystem. Sjukhusvistelsen efter implantationen är vanligtvis kort. Din läkare tar beslut om när stimuleringen ska sättas igång efter det att systemet har implanterats. Vanligtvis sker det dagen efter operationen. Stimuleringen kan sedan justeras tills dess att man uppnått bäst symtomkontroll, just för dig.

Är DBS rätt alternativ för dig?

DBS passar inte alla med dystoni. Endast en läkare med erfarenhet av DBS kan avgöra om du är en kandidat för denna behandling.
Mer

Operation: Vad kan man förvänta sig?

Människor som får Medtronics DBS -system brukar beskriva det kirurgiska ingreppet som krävande och ansträngande. Din läkare kommer att kunna besvara eventuella frågor du har kring förfarandet.
Mer

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-02

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden