Är DBS-behandling rätt alternativ för dig?

Djup hjärnstimulering (DBS) som behandling av dystoni lämpar sig inte för alla. Det är bara en läkare med erfarenhet av DBS som kan avgöra om behandlingen passar dig. DBS kan vara rätt val för dig om du:

  • lider av kronisk dystoni,
  • inte har lyckats få dina symtom under kontroll med läkemedel,
  • lider av primär dystoni, inklusive generaliserad eller segmentell dystoni, hemidystoni och cervikal dystoni.

DBS-behandling ges normalt inte till barn under 7 år.

Om du är en lämplig kandidat för behandling

Även om din läkare bedömer att du är en lämplig kandidat för DBS måste du själv besluta om du ska välja behandlingen eller inte.
Här är några förslag på hur du kan resonera och faktorer du kan väga in när du ska besluta om DBS-behandling är rätt val för dig:

  • Be din läkare om information.
  • Väg noga riskerna mot nyttan med behandlingen.
  • Se till att du känner dig nöjd med och litar på din läkare. Han eller hon ska vara hjälpsam, stödjande och redo att svara på alla dina frågor.
  • Läs personliga berättelser eller prata med andra som har fått DBS-behandling.
  • Innan du rådgör med din läkare, tänk igenom vad du vill veta.

Förbered frågor, och var beredd på att lämna uppgifter om din sjukdomshistorik (anamnes).

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-22

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden