Om DBS-behandling

DBS 25 år

Till skillnad från andra kirurgiska behandlingar för dystoni är Medtronics Deep Brain Stimulation (DBS) -terapi reversibel och justerbar. Systemet består av en inopererad neurostimulator samt elektrod som stimulerar specifika områden i hjärnan som gör att rörligheten fungerar bättre och därmed lindras symtomen på din sjukdom.

Vad är DBS-behandling?

DBS-terapi för dystoni består av en inopererad neurostimulator som liknar en pacemaker. Denna  levererar elektrisk stimulans till ett målområde i hjärnan.
Mer

Våra DBS-produkter

Vanligtvis implanteras en neurostimulator nära nyckelbenet eller i buken. Stimulatorn levererar elektriska impulser till riktade områden i hjärnan.
Mer: Activa PC neurostimulator
Mer: Activa RC neurostimulator
Mer: Activa patientprogrammerare
Mer: Soletra neurostimulator
Mer: Access patientkontroll (Soletra)

Nyttan med behandlingen

DBS-terapi vid dystoni kan hjälpa till att kontrollera dina symtom, men det är inte ett botemedel. När du slår på DBS-systemet kommer det att ge en stimulering som kan minska vissa eller alla dina symtom. Symtomen kommer tillbaka när systemet stängs av.
Mer

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-04-17

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden