Vad är DBS-behandling?

Metoden är särskilt effektiv vid generell dystoni där den kan ge lindring av oerhörda kramper redan vid ungdomsåren vilket innebär stora besparingar av mänskligt lidande.

Elektrostimuelring används även vid andra rörelserubbningar, såsom essentiell tremor, Parkinson sjukdom, tvångssyndrom och epilepsi och under de senaste 20 åren har 2100 kliniska studier gjorts på Medtronic DBS hjärnstimulering och totalt över 80.000 patienter i världen har blivit behandlade med hjärnstimulering.

Dystonisymtomen härrörs från störningar i motorikcentrum i hjärnan och med hjälp av medicinering kan man stoppa den felaktiga impulsen där den skall till att påverka muskeln. Med elektrostimulering däremot kan man genom bearbetning av pallidum (i hjärnan) blockera de avvikande hjärnsignalerna redan innan de kommit till stånd. Denna stimulering framkallas av en implanterbar stimulator, liknande en pacemaker, och medför tydliga förmåner genom att muskelkramperna lindras.

Personer vars symtom ej är tillräckligt korntrollerade av medicinering eller personer som upplever oacceptabla biverkningar av mediciner kan vara kandidater för hjärnstimulering. Kontakta din läkare för att ta reda på om denna behandling kan hjälpa dig att leva ett mer normalt och oberoende liv.

Behandling med elektrostimulering av hjärnan finns idag tillgänglig på:

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
  • Universitetssjukhuset i Linköping
  • Skånes Universitetssjukhus i Lund
  • Karolinska Sjukhuset i Stockholm
  • Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
  • Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Stimuleringssystemets komponenter

De implanterade komponenterna vid hjärnstimulering består av en elektrod och en neuro-stimulator som är ihopkopplade med en förlängningsledning. Elektroden består av en tunn isolerad ledning med fyra poler på spetsen, som möjliggör stimulering av mycket begränsade delar av hjärnan.

Neurostimulatorn är en liten och sluten enhet liknande en pacemaker. Den är tillverkad av titan och plast och innehåller ett batteri och elektronik. Stimulatorn implanteras under huden i bröstet där den producerar milda elektriska impulser till stimuleringen som levereras via förlängningsledningen och elektroden till det exakt utvalda området i hjärnan. Den programmeras också av en läkare eller sjuksköterska så att graden av stimulering överensstämmer med patientens behov av symtomkontroll.

Den externa delen av stimuleringssystemet består av en patientprogrammerare. För att stänga av och aktivera hjärnstimuleringen placeras patientprogrammeraren över området där neurostimulatorn sitter.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-22

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden