Activa® patientprogrammerare

Activa patientprogrammerare

Upp till fyra individuellt anpassade inställningar kan förprogrammeras av den behandlande läkaren, vilket ger bästa möjliga symtomkontroll.

Översikt

Den nya Activa®-patientprogrammeraren är en mycket lätthanterlig patient kontrollenhet som i kombination med Medtronics nya generation neurostimulatorer för djup hjärnstimulering (DBS), Activa RC och Activa PC, ger effektiv och målinriktad symtombehandling:
Mer: Activa RC neurostimulator
Mer: Activa PC neurostimulator

Medtronics DBS-system ger behandling med bevisad effekt som minskar de motoriska symtomen vid Parkinsons sjukdom, dystoni och essentiell tremor. DBS kan också förbättra den generella livskvaliteten för patienter med dessa sjukdomar.1

Viktiga egenskaper

Den nya Activa-patientprogrammeraren är utformad för att ge patienterna bättre översikt över och kontroll av sin behandling. Viktiga fördelar med patientprogrammeraren är bland annat:

  • Individuellt anpassad stimulering – med programmeraren kan patienten tillsammans med sin läkare välja den nivå på DBS-stimuleringen som passar bäst och därmed få så god symtomkontroll som möjligt i många olika situationer. Upp till fyra behandlingsnivåer kan förprogrammeras.
  • Enkel statuskontroll – patienten kan lätt kontrollera stimulatorsystemets status med hjälp av ikonerna på programmerarens bildskärm.
  • Två användarlägen – patientprogrammeraren har både ett grundläge och ett avancerat läge. I grundläget kan patienten kontrollera batteristatus och behandlingsstatus med en knapptryckning. I avancerat läge kan patienten göra fler inställningar och använda de fyra förprogrammerade behandlingsnivåerna och växla från en av de nivåer som läkaren har förprogrammerat till en annan alltefter sitt behandlingsbehov.

INNOVATION CHOICE CONFIDENCE
1. Deuschl G et al. NEJM 2006.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden