Nytta och risker med DBS-behandling

Medtronics DBS-behandling (djup hjärnstimulering) mot dystoni behandlas med hjälp av en implanterad neurostimulator som liknar en hjärtpacemaker och ger elektrisk stimulering av noggrant utvalda områden i hjärnan.

Nyttan

DBS-behandling mot dystoni kan lindra symtomen men är inget botemedel. När DBS-systemet slås på ger det stimulering som kan minska alla eller en del av symtomen på dystoni. Symtomen kommer tillbaka när systemet slås av. Djup hjärnstimulering är:

  • Anpassningsbar – stimuleringsparametrarna kan ställas in efter dina särskilda behov.
  • Reversibel – till skillnad från kirurgiska behandlingar medför djup hjärnstimulering inte att någon del av hjärnan förstörs eller avlägsnas. Medtronics DBS-system kan tas bort om man inte längre önskar behandlingen.

Risker

Riskerna i samband med DBS-behandling är bland annat de vanliga riskerna med kirurgiska ingrepp, biverkningar av stimuleringen och komplikationer som har med stimulatorsystemet att göra. Implantering av ett neurostimulatorsystem medför samma risker som alla andra kirurgiska ingrepp i hjärnan. Din läkare kan ge mer information om dessa och andra potentiella risker och biverkningar.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-22

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden