Implantation av en neurostimulator för djup nervstimulering mot epilepsi

Vid djup hjärnstimulering opererar man in en neurostimulator, två elektroder och en förlängningskabel. När kroppen har återhämtat sig efter operationen, programmerar läkaren neurostimulatorn så att de epileptiska anfallen kommer mer sällan.

Beslutet om djup hjärnstimulering

Djup hjärnstimulering passar inte för alla patienter med epilepsi. Bara en läkare med kompetens inom detta område kan avgöra om djup hjärnstimulering är lämplig för just dig.
Mer information

Implantationen: förberedelser och förlopp

Din läkare kan svara på alla frågor om operationen.
Mer information 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-10-04

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden