Implantation av neurostimulatorn för djup hjärnstimulering mot epilepsi: förberedelser och förlopp

Inläggningen av elektroderna och implantationen av neurostimulatorn och förlängningskabeln utförs under narkos – till skillnad mot när man implanterar systemet vid rörelserubbningar. Din läkare kan svara på alla frågor om operationen.

ingrepp

Neurostimulatorns placering i kroppen

Här hittar du utförlig information om neurostimulatorn och de övriga komponenterna i systemet för djup hjärnstimulering. 

Implantationen

Systemet för djup hjärnstimulering implanteras av en erfaren neurokirurg med ledning av en tredimensionell avbildning med MR (magnetisk resonanstomografi; magnetkamera) och/eller datortomografi. Med denna avbildningsteknik kan han/hon se hjärnan och det optimala läget för elektroden med tanke på stimuleringen. För implantationen av elektroderna använder kirurgen röntgengenomlysning av hjärnan. Därefter implanteras förlängningskabeln och neurostimulatorn.

Beroende på den enskilda patienten kan operationen ta olika lång tid, och det kan även hända att kirurgen gör saker i en annan ordning än den som beskrivs här.

Efter implantationen

När din kropp har återhämtat sig efter operationen, programmerar läkaren neurostimulatorn – vanligtvis fyra veckor efter implantationen. Neurostimulatorn avger nu elektriska impulser för att minska frekvensen av dina epileptiska anfall. Programmeringen sker genom en radiolänk mellan läkarprogrammeraren och neurostimulatorn.

Beroende på hur den djupa hjärnstimuleringen fungerar för dig kan man senare behöva justera inställningarna (stimuleringsparametrarna).
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2016-04-19

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden