Är DBS-behandling rätt alternativ för dig?

Djup hjärnstimulering passar inte för alla patienter med epilepsi. Bara en läkare med erfarenhet av djup hjärnstimulering kan avgöra om denna behandling lämpar sig för just dig.

Beslutskriterierna är bland annat:

  • att de epileptiska anfallen har ett avgränsat, fokalt ursprung.
  • att antalet epileptiska anfall inte kan minskas tillräckligt med läkemedelsbehandling.
  • att läkemedlen ger för kraftiga biverkningar.
  • att ett neurokirurgiskt ingrepp (resektion) inte kan komma ifråga, eller att patienten säger nej till ett sådant.

Om behandlingen är lämplig för dig

Även om läkaren konstaterar att djup hjärnstimulering är lämplig för dig, så är det du själv som beslutar om du vill genomgå behandlingen. Innan du fattar ditt beslut, ska du exempelvis tänka på följande:

Tänk igenom före läkarbesöket vilken information du behöver för att fatta ditt beslut och vilka frågor du vill ställa. Förbered dig också så att du kan lämna upplysningar om ditt sjukdomsförlopp. 
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-10-04

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden