Att leva med en neurostimulator

En klinisk studie har visat att djup hjärnstimulering kan hjälpa personer med epilepsi att uppnå väsentligt bättre livskvalitet1. För optimal använding av behandlingen finns det några saker som kan vara bra att känna till. På denna sida hittar du mer information kring detta.

Efter att du hämtat dig från operationen kommer vardagen åter. Det är viktigt att undvika utmattning de närmaste veckorna efter operationen men annars finns det ingenting som hindrar dig från de sysslor och intressen som du hade innan du fick stimuleringssystemet inopererat. Däremot kan det naturligtvis finnas begränsningar av andra orsaker, exempelvis läkemedel eller andra sjukdomar. Tala med din läkare om du är osäker på vad som gäller i dessa frågor.

De flesta personer som fått hjärnstimulering känner inte av några biverkningar alls förutom en kortvarig kittlande känsla i armar eller ben i samband med att stimuleringen sätts igång. Andra sidoeffekter som kan uppkomma är:

  • ofrivilliga muskelsammandragningar
  • ofrivilliga rörelser
  • försämring av uttal

Genom försiktig justering av den elektriska stimuleringen och en strikt medicinering kan de flesta sidoeffekter kontrolleras.

Trots att stimuleringssystemet vanligtvis inte påverkas av hushållsmaskiner, datorer eller mobiltelefoner kan det påverkas av högtalare och kylskåpsmagneter. Neurostimulatorerna kan dessutom aktivera detektorer på flygplatser eller stölddetektorer i butiker. Personer med implanterat stimuleringssystem rekommenderas därför att alltid bära sitt identifikationskort och be om hjälp ifall att problem skulle uppstå.

Fler tips

  • Om du besöker läkare eller sjukhus, ska du alltid berätta för sjukvårdspersonalen att du har en neurostimulator för djup hjärnstimulering.
  • Tala om för din läkare om du märker av några ovanliga symtom.
  • Var noga med att gå på alla uppföljningsbesök. De är en av de viktigaste förutsättningarna för att din behandling ska kunna fungera.
  • Om neurostimulatorn stängs av, kan de epileptiska anfallen komma tillbaka.

Individuell behandling

Den djupa hjärnstimuleringen avger kontrollerade elektriska impulser till ett visst område i hjärnan. Så småningom kommer din läkare att ställa in systemet så att du får ett optimalt resultat. Din läkare utför denna individuella inställning av neurostimulatorn (stimuleringsparametrar, behandlingsparametrar) via en trådlös radiolänk mellan läkarprogrammeraren och neurostimulatorn.
Det kan ta flera månader tills ni har hittat den optimala kombinationen av inställningar och parametrar, som både klarar av att hindra epilepsianfallen på bästa tänkbara sätt och samtidigt ger så lite biverkningar som möjligt.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Referenser
1.Fisher R, et al., Epilepsia 2010; 51(5): 899-908.
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-07-02

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden