Djup hjärnstimulering mot epilepsi med Medtronics DBS-behandling

Medtronics system för djup hjärnstimulering (DBS-behandling; DBS = Deep Brain Stimulation), som redan i flera år använts framgångsrikt för behandling av rörelserubbningar (Parkinsons sjukdom, dystoni, essentiell tremor) är nu även tillgängligt för patienter med epilepsi. Målet vid DBS är att stimulera ett specifikt område i hjärnan. På så sätt får man en bättre kontroll över de ”elektriska kretsar” i hjärnan som orsakar de epileptiska anfallen.

En studie på mer än 100 patienter har visat att djup hjärnstimulering kan ge personer med epilepsi en väsentligt bättre livskvalitet 1. I motsats till andra kirurgiska behandlingar av epilepsi är djup hjärnstimulering reversibel – det går att ångra ingreppet. Denna behandlingsform kan också anpassas efter den enskilda patientens specifika behov.

Hur fungerar djup hjärnstimulering?

Basen för djup hjärnstimulering (Medtronics DBS-behandling) är en implanterad dosa, som påminner om en pacemaker. Dosan avger elektriska impulser till den främre kärnan i den del av hjärnan som kallas talamus. På så sätt får man en bättre kontroll över de ”elektriska kretsar” i hjärnan som orsakar de epileptiska anfallen. Med hjälp av en särskild apparat (läkarprogrammeraren) kan läkaren utifrån – utan att någon ny operation krävs – anpassa stimuleringen efter patientens behov.

Systemet för djup hjärnstimulering mot epilepsi består av tre implanterbara komponenter:

  • Elektrod – en tunn kabel med fyra metallkontakter i spetsen. Elektroden placeras genom ett kirurgiskt ingrepp på rätt plats i hjärnan, exakt på millimetern.
  • Förlängningskabel – en tunn, isolerad kabel, som läggs in under huden från huvudet, ner via nacken och till övre delen av bröstkorgen. Förlängningskabeln binder samman elektroden med neurostimulatorn.
  • Neurostimulator – en liten dosa med titanhölje, som är ansluten till elektroden via förlängningskabeln. Den innehåller ett batteri och elektroniska kretsar. Neurostimulatorn implanteras vanligen precis under huden, nedanför nyckelbenet. I enstaka fall kan det även förekomma att den implanteras i bukhålan.

Den neurostimulator som godkänts för djup hjärnstimulering mot epilepsi är Activa PC – en neurostimulator i den allra senaste generationen.

Neurostimulatorn – som även kallas ”hjärnpacemaker” alstrar elektriska impulser, som leds vidare genom förlängningskabeln och sedan via elektroden avges till ett exakt fastställt område i hjärnan. Med hjälp av en läkarprogrammerare kan läkaren kontrollera och anpassa inställningarna i neurostimulatorn utifrån. Efter ingreppet får även patienten en programmeringsenhet, kallad Intercept™, så att han/hon vid behov kan stänga av och sätta på neurostimulatorn och justera stimulansen inom de gränser som läkaren ställt in. I allmänhet är dock neurostimulatorn påslagen hela tiden, för att säkerställa en kontinuerlig behandling. Med programmeringsenheten Intercept kan man även kontrollera batteriet i neurostimulatorn, anpassa de programmerade värdena enligt läkarens riktlinjer och registrera ett epileptiskt anfall i loggboken. 

Referenser
1.Fisher R, et al., Epilepsia 2010; 51 (5): 899-908.
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-10-04

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden