Djup hjärnstimulering mot epilepsi: Intercept patientprogrammerare

Intercept patientprogrammerare är framtagen för djup hjärnstimulering mot epilepsi och får endast användas med neurostimulatorn Activa PC.

Intercept patientprogrammerare har följande speciella egenskaper:

Intercept

Intercept patiententprogrammerare (ej avbildad i verklig storlek)

  • Om du känner att du håller på att få ett epileptiskt anfall, kan du med hjälp av programmeraren omedelbart aktivera stimulering genom att trycka på anfallsknappen. Kom ihåg att denna funktion inte stoppar alla anfall.
  • Patientprogrammeraren är lättanvänd. Om det är nödvändigt kan du justera behandlingen inom de gränser som läkaren har ställt in.
  • Vid behov kan du sätta på eller stänga av behandlingen.
  • Med hjälp av patientprogrammeraren kan du kontrollera neurostimulatorns batteri.
     

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-10-04

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden