Nytta och risker med DBS-behandling

Djup hjärnstimulering är en behandling som kan anpassas efter dina specifika behov. Till skillnad mot andra former av kirurgisk behandling av epilepsi är det ingen del av hjärnan som förstörs eller avlägsnas vid djup hjärnstimulering. Djup hjärnstimulering är dessutom en reversibel behandling – man kan ta bort systemet från kroppen igen.

Djup hjärnstimulering är förenad med vissa risker. Hit hör riskerna med operationen, biverkningar och apparatrelaterade komplikationer. Implantationen av neurostimulatorn är förenad med risker liknande dem vid andra hjärnoperationer.

De potentiella riskerna med den djupa hjärnstimuleringen är:

  • Smärta, inflammation eller svullnad i operationsområdet
  • Infektion
  • Huvudvärk
  • Förvirring eller uppmärksamhetsstörningar
  • Övergående neurologiska komplikationer
  • Läckage av cerebrospinalvätska under operationen
  • Krampanfall

Din läkare kommer att informera dig närmare om riskerna och biverkningarna med djup hjärnstimulering före implantationen. Många av de biverkningar som stimuleringen kan ge upphov till kan hävas genom att man justerar stimuleringsparametrarna. I allmänhet krävs flera uppföljningsbesök innan stimuleringsparametrarna är optimalt inställda.

Referenser
1.Fisher R et al., Epilepsia 2010; 51 (5): 899-908
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-10-04

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden