Om essentiell tremor

Essentiell tremor är en ärftlig neurologisk rubbning som orsakar rytmiska skakningar i en del av kroppen. Vanligtvis påverkas händerna men även andra områden som huvudet, rösten, bålen och benen kan drabbas.

Sjukdomssymtomen gör att den drabbade får mycket svårt att hantera vardagens sysslor som till exempel skötsel av hygien, av- och påklädning och ätande. På grund av symtomens karaktär blir de drabbade också många gånger socialt handikappade.

Exakt hur essentiell tremor uppkommer är okänt. Sannolikt beror sjukdomen på en tilltagande obalans i komplexa motoriska kretsar i nervsystemet som ökar med åren och vanligen blir synlig först i högre ålder. Eftersom sjukdomen är ärftlig är de största riskfaktorerna för att få essentiell tremor att någon förälder, syskon eller far/morförälder har de typiska symtomen på darrningar i händerna eller huvudet.

Symtom

Såväl ung som gammal kan drabbas av essentiell tremor men sjukdomen blir vanligare med stigande ålder. Man uppskattar att det idag finns cirka 50 000 personer i Sverige som är drabbade.

Symtomen består av rytmiska skakningar som tilltar med åren. Vanligast förekommande är skakningar i händerna men även andra områden som huvudet, rösten, bålen och benen kan drabbas.

Diagnos

Diagnosen vid essentiell tremor utgår från den typiska skakningen som uppkommer när kroppsdelen aktiveras, till exempel när man lyfter ett glas vatten. Dessutom kartläggs eventuell förekomst att skaknings symtom i släkten. Ett ytterligare stödjande kriterium är om skakningarna dämpas efter intag av en mindre mängd alkohol.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden