Behandling vid essentiell tremor

Det finns idag ingen behandling som kan bota essentiell tremor. De olika behandlingsalternativen inriktar sig istället på att lindra symtomen och höja livskvaliteten.

Om skakningarna är lindriga men ändå behöver behandlas medicinerar man vanligen med betablockerare. Vid svårare skakningar eller då man erfar oacceptabla biverkningar från medicineringen kan elektrostimulering av hjärnan vara ett alternativ.

Varje år behandlas ett femtiotal personer drabbade av essentiell tremor med permanent elektrostimulering av hjärnan, så kallad Deep Brain Stimulation.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-04-17

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden