Att få DBS-behandling

Om din läkare anser att Medtronic Deep Brain Stimulation (DBS-terapi) kan hjälpa dig att hantera dina symtom kan du få systemet implanterat. Under ingreppet behöver stanna på sjukhuset en kortare tid och under läkningstiden kommer din läkare programmera stimulatorn och anpassa den till en nivå som passar dig.

Är DBS rätt alternativ för dig?

DBS passar inte för alla med essentiell tremor. Endast en läkare med erfarenhet av DBS kan avgöra om du är en lämplig kandidat. Vanligtvis rekommenderas behandlingen inte för nydiagnostiserade personer, eller för dem som mår bra av medicinering.
Mer

Operation: Vad kan man förvänta sig?

Personer som får Medtronics DBS-system brukar beskriva det kirurgiska ingreppet som krävande och ansträngande. Din läkare kommer att kunna besvara eventuella frågor du har kring förfarandet.
Mer

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-02

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden