Att leva med ett stimuleringssystem

Efter att du hämtat dig från operationen kommer vardagen åter. Det är viktigt att undvika utmattning de närmaste veckorna efter operationen men annars finns det ingenting som hindrar dig från de sysslor och intressen som du hade innan du fick stimulerings-systemet inopererat.

Däremot kan det naturligtvis finnas begränsningar av andra orsaker, exempelvis läkemedel eller andra sjukdomar. Tala med din läkare om du är osäker på vad som gäller i dessa frågor.

De flesta personer som fått hjärnstimulering känner inte av några biverkningar alls förutom en kortvarig kittlande känsla i armar eller ben i samband med att stimuleringen sätts igång. Andra sidoeffekter som kan uppkomma är:

  • ofrivilliga muskelsammandragningar
  • ofrivilliga rörelser
  • försämring av uttal

Genom försiktig justering av den elektriska stimuleringen och en strikt medicinering kan de flesta sidoeffekter kontrolleras.

Trots att stimuleringssystemet vanligtvis inte påverkas av hushållsmaskiner, datorer eller mobiltelefoner kan det påverkas av högtalare och kylskåpsmagneter. Neurostimulatorerna kan dessutom aktivera detektorer på flygplatser eller stölddetektorer i butiker. Personer med implanterat stimuleringssystem rekommenderas därför att alltid bära sitt identifikationskort och be om hjälp ifall att problem skulle uppstå.

Referenser

  1. Activa Therapy Clinical Summary, 2003.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-02

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden