Om DBS-behandling

DBS 25 år

Medtronics Deep Brain Stimulation (DBS-terapi) är ett säkert och effektivt sätt1att behandla många av de mest handikappande aspekter av essentiell tremor. Terapin består av en implanterad neurostimulator som stimulerar hjärnan och på så vis blockerar de signaler som orsakar symtomen.

Vad är DBS-behandling?

DBS är en kirurgisk behandling som har visat sig minska svårighetsgraden av skakningar i armar och händer i samband med essentiell tremor (ET) 2
Mer

Våra DBS-produkter

Neurostimulatorn implanteras vanligtvis i närheten av nyckelbenet. Den genererar elektriska pulser och levererar dem till riktade områden i hjärnan.
Mer: Activa PC neurostimulator
Mer: Activa RC neurostimulator
Mer: Activa patientprogrammerare
Mer: Soletra neurostimulator
Mer: Access patientkontroll (Soletra)

Nyttan med behandlingen

DBS-behandlingen består av en inopererad neurostimulator, som liknar en pacemaker, och som levererar elektrisk stimulans till ett målinriktat område i hjärnan.
Mer

Referenser

  1. Zesiewicz TA, Elble R, Louis ED, et al. Practice parameter: therapies for essential tremor: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2005;64:2008-2020.
  2. Schuurman PR, Bosch DA, Bossuyt PMM, et al. A comparison of continuous thalamic stimulation and thalamotomy for suppression of severe tremor. N Engl J Med. 2000;342:461-468.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-04-17

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden