Vad är DBS-behandling?

Soletra Neurostimulator

Soletra neurostimulator

Varje år behandlas ett antal personer med essentiell tremor med permanent elektrostimulering av hjärnan, så kallad Deep Brain Stimulation. Behandlingsmetoden är väl inarbetad och resultaten goda. Så mycket som 80-90% av patienterna blir klart förbättrade och flera upplever att skillnaden är omedelbar i och med att stimulerings-systemet sätts på.

Elektrostimuelring används även vid andra rörelserubbningar, såsom dystoni, Parkinsons sjukdom, tvångssyndrom och epilepsi och under de senaste 20 åren har 2100 kliniska studier gjorts på Medtronic DBS hjärnstimulering och totalt över 80.000 patienter i världen har blivit behandlade med hjärnstimulering.

Vid elektrostimuleringen bearbetas thalamus VIM kärna (i hjärnan) av en mild elektrisk stimulering som blockerar de avvikande hjärnsignalerna vilka orsakar skakningarna. Denna stimulering framkallas av en implanterbar stimulator, liknande en pacemaker, och medför tydliga förmåner genom att skakningarna lindras.

Personer vars symtom ej är tillräckligt kontrollerade av medicinering eller personer som upplever oacceptabla biverkningar av mediciner kan vara kandidater för hjärnstimulering. Kontakta din läkare för att ta reda på om denna behandling kan hjälpa dig att leva ett mer normalt och oberoende liv.
Behandling med elektrostimulering av hjärnan finns idag tillgänglig på: 

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
  • Universitetssjukhuset i Linköping
  • Skånes Universitetssjukhus i Lund
  • Karolinska Sjukhuset i Stockholm
  • Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
  • Akademiska Sjukhuset i Uppsala 

Stimuleringssystemets komponenter

De implanterade komponenterna vid hjärnstimulering består av en elektrod och en neurostimulator som är ihopkopplade med en förlängningskabel. Elektroden består av en tunn isolerad ledning med fyra poler på spetsen, som möjliggör stimulering av mycket begränsade delar av hjärnan. Neurostimulatorn är en liten och sluten enhet liknande en pacemaker. Den är tillverkad av titan och plast och innehåller ett batteri och elektronik.

Stimulatorn implanteras under huden under nycklenbenet där den producerar milda elektriska impulser till stimuleringen som levereras via förlängningskabeln och elektroden till det exakt utvalda området i hjärnan.

Den externa delen av stimuleringssystemet består av en patientprogrammerare. För att stänga av och aktivera hjärnstimuleringen placeras patientprogrammeraren över området där neurostimulatorn sitter.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-23

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden