Nytta och risker med DBS-behandling

Det finns ingen bot för essentiell tremor, men behandling med Medtronics system för djup hjärnstimulering (DBS) har visats lindra den tremor i armar och händer som kännetecknar essentiell tremor. DBS botar inte den underliggande sjukdomen: om behandlingen avbryts återkommer symtomen.

Nytta

Studier har visat att personer med essentiell tremor klarar aktiviteter i dagliga livet som tidigare var svåra eller omöjliga för dem efter 12 månaders DBS-behandling.1

Medtronics behandling med djup hjärnstimulering är:

  • Säker – DBS utvecklades av Medtronic på 1980-talet och godkändes för behandling av essentiell tremor i USA 1997. Medtronics DBS-behandling är nu godkänd för behandling av Parkinsons sjukdom, essentiell tremor,dystoni,OCD och epilepsi. Sedan 1997 har över 80 000 patienter över hela världen kunnat få lindring av sina symtom tack vare Medtronics DBS-behandling.2
  • Effektiv – Medtronics DBS-system är utformat för att ge stimulering som kan lindra en del av dina symtom.
  • Anpassningsbar – din läkare kan ställa in stimuleringsparametrarna så att de passar dina särskilda behov.
  • Reversibel – till skillnad från andra kirurgiska behandlingar medför djup hjärnstimulering inte att någon del av hjärnan förstörs eller tas bort. Medtronics DBS-system kan tas bort.

Risker

Riskerna i samband med DBS-behandling är bland annat de vanliga riskerna med kirurgiska ingrepp, biverkningar av stimuleringen och komplikationer som har med stimulatorsystemet att göra. Implantering av ett neurostimulatorsystem medför samma risker som alla andra kirurgiska ingrepp i hjärnan. Din läkare kan ge mer information om dessa och andra potentiella risker och biverkningar.

Referenser

  1. Activa Therapy Clinical Summary, 2003
  2. Data on File at Medtronic, Inc.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-23

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden