Diagnos och behandlings-alternativ vid förmaksarytmier

Vilken behandling som är mest lämplig beror på typen och frekvensen av hjärtrytmstörningen samt på vilka symtom den ger. Målet för behandlingen är en normal hjärtrytm. Åtminstone ska symtomen lindras och risken för stroke minskas. 

Diagnosticering

Om din läkare tror att dina besvär kan ha med hjärtat att göra (till exempel hjärtrytmstörningar) kan han eller hon bestämma att ytterligare undersökningar eller en övervakning av hjärtverksamheten ska göras. Läkaren kan använda sig av följande undersökningsmetoder:

•elektrokardiogram (EKG)
•Holter-EKG (långtids-EKG under 24 till 72 timmar)
•elektrofysiologisk undersökning
implanterbar hjärtmonitor

Behandling

Hjärtrelaterade orsaker kan behandlas genom ändrade levnadsvanor, med läkemedel, genom implantation av en defibrillator eller en pacemaker, eller genom ablation. För att kunna avgöra vilken av dessa behandlingsmetoder som passar bäst för dig måste din läkare fastställa den konkreta orsaken till rytmstörningen.

Läkemedelsbehandling

Vid hjärtarytmier som till exempel förmaksflimmer används läkemedel för: 

  • återställning av den normala hjärtrytmen
  • reglering av kammarfrekvensen
  • blodförtunnande medel (för att förhindra stroke)

Behandling med elektriska impulser


Pacemaker: Moderna pacemakers kan upptäcka rytmrubbningar i förmaket samtidigt som de uppstår. Pacemakern reagerar omedelbart och kan återställa den normala hjärtrytmen. Dessutom har dessa pacemakrar funktioner som hindrar att en alltför snabb rytm i förmaket överförs till hjärtkamrarna.
• Elkonvertering: Elkonvertering innebär att man återställer hjärtats normala rytm (sinusrytm) vid förmaksflimmer eller förmaksfladder med hjälp av en kort elektrisk stöt.

Ablationsbehandling av arytmier

Kateterablation: Denna behandlingsmetod är mycket vanlig vid förmaksarytmier. Man använder då värme (radiofrekvent ablation) eller kyla (kryoablation) för att förstöra just den hjärtmuskelvävnad som utlöser rytmrubbningen. Därigenom bryts fortledningen av de elektriska impulserna.
Kirurgisk ablation: Kirurgisk ablation används vid förmaksflimmer. Med en ablationsprob eller en ablationstång drar kirurgen linjer över förmaksvävnaden. När linjerna har bildat ärr kan hjärtvävnaden på dessa ställen inte längre fortleda signalen. Kirurgisk ablation kan precis som kateterablation utföras med värme eller kyla.
 

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-21

Section Navigation

Additional information

Take Charge

  • REVEAL® XT, patientmanual
  • På resa
    • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

       

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden