Om förmaksarytmier

Förmaksarytmier uppstår när din hjärtrytm blir oregelbunden och snabb. Det är den mest förekommande typen av kronisk hjärtrytmrubbning och sannolikheten att drabbas ökas med åldern. 4.5 miljoner människor i Europa är drabbade av förmaksarytmier1.

Vid förmaksarytmier dras hjärtats övre hjärtrum, förmaket, samman med oregelbunden rytm. Det är den vanligaste av alla sjukdomar som påverkar hjärtats rytm. Vid förmaksarytmier ökar frekvensen för förmakens sammandragning påtagligt. Tillståndet kan vara kroniskt eller komma i attacker. Hjärtat tappar sin normala rytm och dess övre del, förmaken (atrierna) drar ihop sig snabbare och inte längre i samordning med dess nedre del. Symtomen är hjärtrusning, hjärtklappning, trötthet, yrsel, andfåddhet och oro. Många patienter känner dock inga symtom alls. Vid obehandlad förmaksarytmi kan risken för stroke öka.

Definition

Förmaksarytmi är övergående eller varaktiga störningar av hjärtrytmen med oregelbunden aktivitet i hjärtats förmak. Man skiljer mellan förmaksfladder och förmaksflimmer utifrån frekvens och oregelbundenhet.

Orsaker

Symtom

Symtomen kan vara hjärtklappning, trötthet, yrsel och/eller andfåddhet och oro. Vissa upplever dock inga symtom över huvud taget, vilket kan vara bedrägligt.

Riskfaktorer

Risken för förmaksarytmi ökar vid:

 • kranskärlssjukdom (CHD)
 • högt blodtryck (arteriell hypertoni)
 • ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)
 • alkoholmissbruk
 • störningar i retledningssystemet
 • klaffel

Diagnos

Det är bara din läkare som kan avgöra om du lider av någon form av förmaksarytmi. Läkaren kan använda följande undersökningsmetoder:

 • elektrokardiogram (EKG)
 • Holter-EKG (långtids-EKG under 24 till 72 timmar)
 • elektrofysiologisk undersökning
 • implanterbar hjärtmonitor

Referenser

 1. Fuster V, Rydén LE, Cannom DS, et al. ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for the management of patients with atrial fibrillation—executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2001 Guidelines for the Management of Patients With Atrial Fibrillation). Circulation. 2006; 114: 700-752.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-29

Section Navigation

Additional information

Take Charge

 • REVEAL® XT, patientmanual
 • På resa
  • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

    

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden