De olika ingreppen - implantation av hjärtmonitor eller pacemaker, kateterablation och kirurgisk ablation

Om du lider av förmaksarytmier kan en kateterablation eller kirurgisk ablation vara ett lämpligt ingrepp för dig. I andra fall kan implantation av en pacemaker vara till hjälp. För att diagnostisera hjärtrytmrubbningar kan man använda en implanterbar hjärtmonitor. Alla dessa åtgärder är rutiningrepp som även kan utföras under lokalbedövning.

Mer info: implantation av hjärtmonitor

Mer info: kateterimplantation

Mer info: kirurgisk ablation

Mer info: Implantation av pacemaker

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-15

Section Navigation

Additional information

Take Charge

  • REVEAL® XT, patientmanual
  • På resa
    • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

       

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden