Är en implanterbar hjärt-monitor rätt alternativ för dig?

Hjärtrytmstörningar ska alltid tas på allvar. De ska alltid utredas och vid behov behandlas omedelbart. Om de förblir oupptäckta och därmed obehandlade kan de vara livshotande.

En implanterbar hjärtmonitor övervakar hjärtaktiviteten dygnet runt under upp till tre år. Den information som fås med hjälp av hjärtmonitorn fungerar som stöd för din läkare när han eller hon ska ta reda på om du lider av en rytmstörning och i så fall vilken typ av störning det rör sig om. En noggrant ställd diagnos är en viktig förutsättning för valet av lämplig behandling.

Med hjälp av svaren på följande frågor kan du kontrollera om dina symtom talar för att du skulle ha nytta av en implanterbar hjärtmonitor.

 • Har du en välgrundad misstanke om att du lider av en rytmstörning?
 • Anser du att det finns tecken på att det rör sig förmaksflimmer?
 • Har det inte gått att fastställa orsaken till dina hälsoproblem genom en läkarundersökning?
 • Har du genomgått behandling (exempelvis en förändring av din livsstil eller läkemedelsbehandling) utan framgång?
 • Märker du före eller efter det att dina symtom visar sig att det känns som om hjärtat hoppar över ett slag eller på annat sätt slår oregelbundenhet?
 • Har du anhöriga som lider eller har lidit av oförklarade rytmstörningar eller plötsligt hjärtstillestånd?

Referenser

 1. Botto GL, Padeletti L, Santini M et al. Presence and duration of atrial fibrillation detected by continuous monitoring: crucial implications for the risk of thromboembolic events. J Cardiovasc Electrophysiol 2009; 20: 241–8.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-02-02

Section Navigation

Additional information

Take Charge

 • REVEAL® XT, patientmanual
 • På resa
  • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

    

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden