Förloppet vid en kateterablation

För många patienter kan en kateterablation vara det ingrepp som ger dem livskvaliteten tillbaka. Din läkare avgör tillsammans med dig, om ablation är det rätta för just dig.

Hur går en kateterablation till?

Före ablationen skrivs du in på sjukhuset, antingen samma dag som ingreppet ska ske eller dagen innan. I allmänhet behöver man göra några kompletterande rutinundersökningar, t.ex. EKG, röntgen eller ett blodprov. Läkaren tar din anamnes (sjukdomshistoria) och förklarar hur ingreppet går till. Han eller hon ber dig också att underteckna ett medgivande. Därefter rakar man huden kring det ställe där man ska föra in ablationskatetern.

Kryoablation

Ablation av lungvenerna med
Kryoballongkatetern Arctic Front vid förmaksflimmer.

Vanligen används ett ingångsställe i ljumsken, men läkaren kan även föra in katetern genom en arm- eller halsven. För att läkaren ska kunna komma åt vänster förmak, gör han/hon även ett hål genom septum (skiljeväggen mellan förmaken). För att kunna utföra denna så kallade transseptala punktion för han/hon in en hylsa i ljumskvenen. Genom ljumskvenen för han/hon sedan in en lång nål i höger förmak och sticker sedan hål genom den tunnaste delen av septum. På så sätt kan läkaren föra in hylsan genom septum till det vänstra förmaket. Nålen dras därefter ut.

Under ablationen övervakas ditt hjärta med hjälp av EKG. Genom en intravenös nål kan man ge dig olika läkemedel. I de flesta fall behöver patienten inte sövas för ingreppet, utan ablationen utförs vanligen under lokalbedövning. Möjligen får du ett lugnande eller smärtstillande medel. Efter att läkaren har lokalbedövat punktionsstället för han/hon under kontroll med röntgen in ablationskaterar och diagnostiska katetrar och placerar dem i hjärtat. Nu kan ablationen påbörjas. Hur lång tid ingreppet tar beror på vilken typ av rytmrubbning det gäller. En ablation av förmaksflimmer kan ta flera timmar.

Dagarna efter ingreppet

Ingångsställena för katetrar förseglas med tryckförband och din hjärtfunktion kontrolleras med EKG, blodtrycksmätning eller ultraljudsundersökning. Normalt får du lämna sjukhuset dagen efter ingreppet. Men om ditt hälsotillstånd på något sätt försämras eller du får besvär ska du omedelbart kontakta din läkare eller vårdpersonalen. Din läkare avgör hur länge du behöver vara sängliggande och om du behöver ta några läkemedel (t.ex. för att förhindra blodproppar).

Risker med ingreppet

Som alla kirurgiska ingrepp är även en ablation förenad med vissa risker. Speciellt föreligger det en högre risk vid svåra hjärtsjukdomar. Ingreppet i sig är nästan smärtfritt. Trots detta kan det i enstaka fall förekomma komplikationer under och efter behandlingen:

 • Under införandet av katetern kan det uppstå små, vanligtvis ofarliga, kärlskador.
 • I mycket sällsynta fall kan det uppkomma blodproppar och infektioner.
   

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

 • REVEAL® XT, patientmanual
 • På resa
  • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

    

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden