Förloppet vid en kirurgisk ablation (maze-operation)

Kirurgisk ablation, som även kallas maze-operation, är ett ingrepp för behandling av förmaksflimmer. Normalt utförs maze-operationen i samband med annan öppen hjärtkirurgi.

Hur går maze-operationen till?

Hjärtvävnaden täcks genom regelbundna snitt med ett speciellt mönster (maze = eng. för labyrint). När dessa snitt omvandlas till ärrvävnad kan inte de okoordinerade elektriska impulserna som framkallar förmaksflimret ledas vidare.

Tidigare utförde man maze-operationen med en skalpell och sydde ihop snitten. Idag kan man utnyttja den skonsammare metoden med kirurgisk ablation: läkaren använder en ablationsprob eller en ablationstång och gör inga snitt, utan bara linjer, för att täcka hjärtvävnaden med ett ärrmönster. Linjerna behöver inte sys ihop.
Vid en kirurgisk ablation kan man antingen använda radiofrekvensström (Cardioblate RF-system) eller kyla (Cardioblate argonteknik).

Kirurgisk ablation utförs vanligen i samband med något annat ingrepp (bypassoperation, byte av hjärtklaff) och under narkos. Normalt tar ablationen ungefär en halvtimme. För själva ablationen behövs ingen längre sjukhusvistelse. Liksom vid andra hjärtoperationer får du vanligen stanna en dag på intensivvårdsavdelningen, innan du flyttas till den hjärtkirurgiska avdelningen. Efter operationen kan det ta ett tag innan hjärtat permanent har gått tillbaka till normal rytm. Under den perioden får du i regel fortsätta att ta läkemedel (blodförtunnande medel, antiarytmika). Tre till sex månader efter operationen är hjärtrytmen vanligen stabil så att du inte längre behöver ta några läkemedel.

Hur bra fungerar kirurgisk ablation?

Precis som vid en traditionell maze-operation eller en kateterablation finns det vid kirurgisk ablation en liten risk att förmaksflimret fortsätter eller att det uppstår någon annan störning av hjärtrytmen. Kom också ihåg att det dröjer tre till sex månader innan man helt kan bedöma hur bra ablationen har lyckats. Under denna period genomgår hjärtvävnaden fortfarande en förändring. Även om du fortfarande har förmaksflimmer en månad efter ingreppet, kan ablationen ändå ha lyckats.
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-11-30

Section Navigation

Additional information

Take Charge

  • REVEAL® XT, patientmanual
  • På resa
    • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

       

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden