Operationen: Vad kan man förvänta sig?

En implanterad pacemaker.

Detaljbild: - En implanterad pacemaker

Implantation av en pacemaker går normalt snabbt och kräver ingen öppen hjärtkirurgi. De flesta patienter kan lämna sjukhuset redan efter ett dygn. Som rutin får du före ingreppet läkemedel som gör dig lugn och dåsig. Ingreppet görs oftast i lokalbedövning.

Ett litet, ca 5 cm långt snitt görs i huden nedanför nyckelbenet.
En eller två elektroder (tunna isolerade metalltrådar) förs genom en ven till hjärtat.

Läkaren kopplar elektroden eller elektroderna till din pacemaker.
Därefter förs pacemakern in under huden och snittet sys ihop.
Läkaren testar pacemakern för att säkerställa att den fungerar som den ska och och programmerar den enligt dina särskilda behov.
I regel är patienten på benen igen redan samma dag som pacemakern sätts in. Din läkare kommer att instruera dig att under en kort period efter ingreppet vara försiktig när du rör axeln på den sida där ingreppet gjordes, till exempel att undvika häftiga armrörelser, för att läkningsprocessen inte ska påverkas negativt.

Innan du lämnar sjukhuset får du efter en avslutande undersökning ett identitetskort som anger att du bär pacemaker. Du ska alltid bära med dig identitetskortet eftersom det innehåller viktig information om din pacemakers typ och funktion. Varje patient har olika upplevelser av att bära pacemaker. Diskutera alla ytterligare frågor om implantation av en pacemaker med din läkare.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-10-04

Section Navigation

Additional information

Take Charge

  • REVEAL® XT, patientmanual
  • På resa
    • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

       

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden