Är en pacemaker rätt för dig?

För vissa patienter med förmaksarytmi är en implanterbar pacemaker med kontinuerlig övervakning av hjärtat den lämpligaste behandlingen. När pacemakern känner av att hjärtverksamheten är dämpad eller oregelbunden skickar den en svag, omärklig elektrisk signal som korrigerar rytmen. Medtronic erbjuder pacemakers med specialfunktioner, exempelvis MVP (Managed Ventricular Pacing) – en funktion som minskar onödig stimulering i höger ventrikel – MRI-kompatibilitet, förmaksbehandling och hjärt-resynkronisering (CRT).

Det kan hända att din läkare remitterar dig vidare till undersökning och konsultation hos en hjärtspecialist (kardiolog).
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-10-04

Section Navigation

Additional information

Take Charge

  • REVEAL® XT, patientmanual
  • På resa
    • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

       

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden