Livet efter en kateterablation eller kirurgisk ablation

Efter en lyckad ablation har oftast besvären och symtomen från hjärtarytmin (förmaksflimret) försvunnit. Du kan åter leva ett aktivt vardagsliv. Redan före ingreppet kommer din läkare att informera dig om chanserna till en lyckad behandling. Det finns ingen långsiktig garanti att förmaksarytmin botas helt. Det kan hända att du åter drabbas av hjärtrytmrubbningar. I så fall kanske läkaren rekommenderar en ny ablation.

Läkningsprocessen efter en kateterablation kan ta upp till tre månader, och efter en kirurgisk ablation upp till sex månader. Denna läkningsprocess kan orsaka ett nytt förmaksflimmer, som visar sig först efter ablationen. Därför ska man inte bedöma om ablationsbehandlingen har lyckats eller misslyckats förrän det har gått tre till sex månader.

Eftervård

Det är viktigt att du går på regelbundna uppföljningskontroller. För patienter med förmaksflimmer bör det normalt ske var tredje månad under det första året efter ablationen, och därefter en gång i halvåret under minst två år. En implanterbar hjärtmonitor kan övervaka hur bra behandlingen mot förmaksflimret fungerat och lagra alla störningar i hjärtrytmen under upp till tre år.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-10-04

Section Navigation

Additional information

Take Charge

  • REVEAL® XT, patientmanual
  • På resa
    • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

       

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden