Produkter för diagnos och behandling av förmaksarytmier

Förmaksarytmier uppstår ofta mycket oväntat, vilket gör det svårt att ställa en exakt diagnos. I sådana situationer kan det vara till hjälp med en implanterbar hjärtmonitor, som registrerar hjärtrytmen dygnet runt. Denna information hjälper läkaren att välja en lämplig behandlingsmetod – till exempel kateterablation, kirurgisk ablation eller implantation av en pacemaker.

Diagnostik med en implanterbar hjärtmonitor 

En implanterbar hjärtmonitor är en ”mobil” EKG-apparat, som är ungefär lika stor som en tumme. Den implanteras precis under huden, nära hjärtat. Den kan spela in hjärtrytmen under upp till tre år, dygnet runt.

Produkter för behandling av förmaksarytmier 

Kateterablation

Kateterablation är en vanlig behandlingsform vid förmaksarytmier av olika slag, som till exempelförmaksflimmer. Med hjälp av en kateter kan man på ett mycket exakt sätt behandla den vävnad som orsakar rytmrubbningen i hjärtat, så att den förlorar den oönskade ledningsförmågan.

Kirurgisk ablation 

Kirurgisk ablation är ytterligare ett behandlingsalternativ vid förmaksflimmer. Med en ablationsprob eller en ablationstång drar kirurgen linjer över förmaksvävnaden. När linjerna har bildat ärr kan hjärtvävnaden på dessa ställen inte längre fortleda signalen.  

Pacemaker

Om rytmrubbningarna i förmaket är kopplade till en bradykardi, kan man använda en pacemaker. Moderna pacemakers har dessutom funktioner som kan förebygga rytmrubbningar i förmaket.  

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-15

Section Navigation

Additional information

Take Charge

  • REVEAL® XT, patientmanual
  • På resa
    • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

       

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden