Ablation med PVAC-kateter vid förmaksflimmer

Medtronics PVAC-kateter (PVAC=Pulmonary Vein Ablation Catheter) är utvecklad speciellt för behandling av förmaksflimmer och för isolering av lungvenerna. Lungvenerna, som mynnar i vänster förmak, spelar en avgörande roll vid denna form av takykardi (d.v.s. en alltför snabb hjärtrytm). De fortleder okoordinerade elektriska impulser till förmaket. Vid ablationen behandlas vävnaden med värme på det ställe där vänster förmak och lungvenerna möts. Med hjälp av PVAC-katetern förstör man cellerna så att det inte längre fortleds några elektriska impulser till förmaket.

PVAC-Katheter

PVAC-kateter för ablation av förmaksflimmer (ej avbildad i verklig storlek).

Hur fungerar ablation med PVAC-kateter?

På spetsen av katetern sitter en hästskoformad spiral med en diameter på 25 mm. Genom denna speciella form kan man lägga in katetern exakt vid lungvenernas mynning till förmaket. På spiralen sitter tio platinaelektroder placerade med jämna mellanrum. Under en ablation på cirka 60 sekunder behandlar dessa elektroder ett stort hästskoformigt område med hjälp av värme. Därefter vrids katetern så att ytterligare vävnad värmebehandlas. För varje lungven krävs ungefär fyra ablationer för att helt isolera det ledande området. Därefter är ingreppet klart.

Efter en lyckad lungvensisolering är den elektriska överledningen mellan lungvenerna och vänster förmak bruten. På så sätt förhindrar man att förmaksflimret kommer tillbaka.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-10-04

Section Navigation

Additional information

Take Charge

  • REVEAL® XT, patientmanual
  • På resa
    • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

       

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden