Ablation med kryoballongkatetern Arctic Front vid förmaksflimmer 

Medtronics kryoballongkateter Arctic Front är utvecklad speciellt för kryoablation av förmaksflimmer och för isolering av lungvenerna. Lungvenerna mynnar i vänster förmak och spelar en viktig roll vid förmaksflimmer. De fortleder okoordinerade elektriska impulser till hjärtat. Vid en ablation förstör man den vävnad vid lungvenerna som orsakar förmaksflimret (lungvensisolering).

MTD_SE_kryoballon

Kryoballongkateter för ablation av förmaksflimmer (ej avbildad i verklig storlek).

Hur fungerar ablation med kryoballong?

I spetsen på Arctic Front-katetern sitter en ballong som fylls med köldmedium (flytande lustgas), när läkaren har fört in katetern i vänstra förmaket i hjärtat. Målet är att täppa till lungvenen så fullständigt som möjligt med hjälp av ballongen. Köldmediet förångas och leder bort värme från hjärtvävnaden. Överallt där ballongen står i kontakt med hjärtvävnad förstörs vävnaden och förlorar sin elektriska ledningsförmåga. För varje lungven behövs vanligen två ablationer på vardera fem minuter. Målet är en fullständig elektrisk isolering av alla lungvener.

Efter en lyckad lungvensisolering är den elektriska överledningen mellan lungvenerna och vänster förmak bruten. På så sätt kan man förhindra att förmaksflimret kommer tillbaka.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-10-18

Section Navigation

Additional information

Take Charge

  • REVEAL® XT, patientmanual
  • På resa
    • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

       

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden