Vad är en implanterbar hjärtmonitor, ICM?

Reveal LINQ införbar hjärtmonitor

Reveal® LINQ är en implanterbar hjärtmonitor som övervakar hjärtrytmen

En implanterbar hjärtmonitor är en liten anordning som sätts in i kroppen där den kontinuerligt övervakar hjärtrytmen och registrerar den automatiskt eller vid aktivering. För aktiveringen får du en liten patientaktivator, en sorts fjärrkontroll för hjärtmonitorn. Hjärtmonitorn sätts in i övre delen av bröstet, vanligen precis under huden på vänster sida om bröstbenet. Implanteringen görs med ett okomplicerat ingrepp. Det går även att välja andra implantationsställen av medicinska eller kosmetiska skäl.

Den implanterbara hjärtmonitorn ger en kontinuerlig övervakning av ditt EKG, dvs. registrerar hjärtats elektriska aktivitet. Om du känner av dina sjukdomssymtom ska du själv eller en familjemedlem så snabbt som möjligt hålla patientaktivatorn (en liten handburen anordning) vid hjärtmonitorn och trycka på aktivatorns knapp.

Detta gör att hjärtmonitorn sparar information om hjärtats elektriska aktivitet före, under och efter symtomen. Det går också att programmera den implanterbara hjärtmonitorn så att den automatiskt registrerar hjärtrytmstörningar och förmaksarytmier.

Om man på detta sätt kan ta reda på om orsaken till dina symtom är störningar i hjärtats funktion kan en behandling som lämpar sig för den exakta orsaken snabbt sättas in. Om det går att utesluta att dina symtom orsakas av hjärtrytmstörningar kan din läkare koncentrera sig på andra tänkbara orsaker.

En implanterbar hjärtmonitor erbjuder en tillförlitlig metod för att utreda attackvisa rytmstörningar vars orsak är okänd. Framförallt kan patienterna ha nytta av långtidsövervakning med Reveal XT (exempelvis efter en ablation).

Eftersom den implanterbara hjärtmonitorn sätts in under huden behöver man inte fästa några registreringselektroder på huden eller oroa sig för anslutning av eventuella tillhörande kablar. Den implanterbara hjärtmonitorn har en livslängd på upp till tre år. Den långa tidsperioden ökar sannolikheten för att det ska gå att få en registrering av hjärtaktiviteten under arytmiattackerna. På motsvarande sätt går det att genomföra en långtidsövervakning av patienter med förmaksarytmi.

Med hjälp av en implanterbar Reveal®-hjärtmonitor har din läkare möjlighet att fastställa eller utesluta att dina besvär beror på en hjärtrytmstörning.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2016-04-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

  • REVEAL® XT, patientmanual
  • På resa
    • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

       

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden