Reveal® XT

patientstyrd aktivator

MDT_EU_Atrial_Fibrillation_Reveal_XT_Patient_Assistant

Reveal® XT patientstyrd aktivator

Reveal XT patientstyrd aktivator är en handhållen, batteridriven enhet som är ungefär lika stor som en kortlek. Enheten är avsedd att ge din läkare bättre underlag för behandling. När aktivatorn placeras över din Reveal implanterbara hjärtmonitor och man trycker på en knapp registrerar enheten din hjärtrytm och markerar den plats i registreringen där symtomen uppstod. Även Reveal-hjärtmonitorn registrerar givetvis automatiskt hjärtrytmen.

Använda Reveal patientstyrd aktivator

När dina symtom kommer ska du själv eller någon närstående göra följande (du får också anvisningar av din läkare):

  1. Tryck på knappen Atrial Fibrillation Reveal XT Patient Assistant button. Du hör då ett kort pipljud och ser en blinkande grön statuslampa på ovansidan av aktivatorn.
  2. Medan statuslampan blinkar ska du hålla aktivatorn mot huden eller kläderna, precis ovanpå den plats där hjärtmonitorn är implanterad.
  3. När statuslampan övergår till att lysa med fast sken eller ett långt pipljud hörs kan du ta bort aktivatorn.
  4. Titta på aktivatorn. När svarsindikatorn (√) lyser betyder det att du har registrerat en händelse i hjärtmonitorns minne.
  5. När du har använt aktivatorn kontaktar du genast din läkare och bokar ett besök så att han eller hon kan kontrollera data från din Reveal XT implanterbara hjärtmonitor.
  6. Om indikatorn för låg batterispänning tänds är det dags att byta aktivatorns batteri.

Obs: Om din aktivator har en frågeknapp uppe till vänster kan du trycka på den för att visa händelser som finns registrerade i hjärtmonitorn. Din läkare talar om när du ska använda knappen. I patientmanualen till Reveal XT finns detaljerade anvisningar om hur du använder Reveal XT patientstyrd aktivator.

Batteriets livslängd

Batteriet i Reveal patientstyrd aktivator är avsett att klara hundratals användningar, men om statuslampan inte blinkar ska du fråga din läkare om aktivatorn behöver bytas ut.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-04-06

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden