Kateterablation

Kateterablation är en vanlig behandlingsform vid förmaksarytmier. Man kan behandla många olika takykardier med ablation, till exempel AV-nodal återkopplingstakykardi, atrioventrikulära återkopplingstakykardier, förmaksfladder och förmaksflimmer.  

Vad menas med ablation? 

Rytmrubbningar i förmaket behandlas ofta med kateterablation. Det innebär att man använder en kateter för behandling av hjärtvävnad som genererar oönskade elektriska impulser i hjärtat. Det kan göras med hjälp av värme (radiofrekvensablation) eller kyla (kryoablation). Genom ablationen stoppar läkaren överledningen av okoordinerade elektriska impulser i hjärtat. Om behandlingen lyckas kan den normala hjärtrytmen återställas.

Vad menas med kryoablation?

Vid kryoablation leds ett flytande köldmedium (dikväveoxid, d.v.s. lustgas) in i den ihåliga spetsen på kryoablationskatetern, där det omvandlas till gas gemom att uppta värme från hjärtvävnaden. Eftersom det bildas is, förstörs den berörda vävnaden. Vävnaden som behandlas kan då inte längre fortleda några elektriska impulser.

Kryokatheter

Kateter för kryoablation

En särskild form av kryoablation är kryoablation med kryoballongkateter, som utvecklats speciellt för behandling av förmaksflimmer.

Fördelarna med kryoablation

 • Nästan smärtfritt: Kryoablation ger antingen bara lättare smärtor eller inga smärtor alls.
 • Stabil och glidsäker: Tack vare kylan fäster kryokatetern vid de berörda vävnadsställena och kan inte glida. Därigenom minskas risken för oavsiktliga skador.
 • Testning och korrekt behandling: Läkaren kan före behandlingen testa var det korrekta ablationsstället ligger. Vävnaden fryses då under en mycket kort tid så att den elektriska ledningsförmågan bara påverkas tillfälligt. Om katetern befinner sig på fel ställe, eller om man ser oönskade biverkningar, avbryts köldbehandlingen. Därefter återtar vävnaden normal kroppstemperatur och fungerar som vanligt igen.
 • Sänkt risk: Vid kryoablation är risken för permanenta skador på AV-knutan lägre än vid radiofrekvensablation.

Läkaren avgör vilken typ av ablation som är bäst i varje enskilt fall.

Vad menas med radiofrekvensablation?

Vid en radiofrekvensablation för läkaren in en lång, tunn ablationskateter, oftast genom ljumsken, till den delen av hjärtvävnaden som orsakar arytmin. Kateterspetsen avger en elektrisk ström med mycket hög frekvens (radiofrekvens) till vävnaden. Den värme som då alstras skapar ett litet ärr i vävnaden. De motsvarande hjärtmuskelcellerna förlorar då sin förmåga att vidarebefordra elektriska impulser. 

PVAC-Katheter

Kateter för phased RF-Ablation (en form av radiofrekvensablationsbehandling)

Phased RF- (radiofrekvens) Ablation

En nyligen utvecklad typ av radiofrekvensbehandling är den så kallade phased RF Ablation. Vid denna behandling använder läkaren en kateter med flera elektroder, som sitter ordnade i en rad i en cirkelformad ablationskateter. Varje elektrod är försedd med en egen temperatursensor, som styr över hur mycket energi som behövs för att uppnå den rätta temperaturen (60 grader) för ablationen. En speciell generator avger radiofrekvensströmmen till alla elektroderna på en och samma gång.
Medtronics PVAC-kateter är speciellt utvecklad för ablation av förmaksflimmer.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-10-04

Section Navigation

Additional information

Take Charge

 • REVEAL® XT, patientmanual
 • På resa
  • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

    

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden