Kirurgisk ablation (maze-operation)

Kirurgisk ablation är ett behandlingsalternativ vid förmaksflimmer. Den används framför allt när patienten behöver en öppen hjärtoperation av andra orsaker (bypassoperation, hjärtklaffsbyte) eller när andra behandlingsalternativ inte har fungerat, och patienten besväras mycket av förmaksflimret.

Vid en kirurgisk ablation använder kirurgen en ablationsprob eller en ablationstång och skapar linjer över förmaksvävnaden (atriumvävnaden). Det här ingreppet kallas även maze-operation, p.g.a. det speciella mönster som ablationslinjerna bildar på hjärtvävnaden (maze = eng. för labyrint). När linjerna har bildat ärr kan hjärtvävnaden på dessa ställen inte längre fortleda signalen. På så sätt hindrar man spridningen av de okoordinerade elektriska impulserna som orsakar förmaksflimret.

Precis som vid kateterablation kan man vid kirurgisk ablation använda antingen radiofrekvensström (Cardioblate RF-system från Medtronic) eller kyla (Cardioblate argonteknik).

Cardioblate RF-system

Cardioblate RF-system består av en generator, som avger radiofrekvensenergi, och en prob som är ansluten till denna (vid unipolär ablation) eller en tång (vid bipolär ablation). En särskild egenskap hos systemet är att det kontinuerligt spolas med koksaltlösning. Detta underlättar för energiflödet att gå genom hela hjärtväggen, så att man kan bryta ledningsförmågan hos hjärtmuskelcellerna. För minimalinvasiva ingrepp (exempelvis när ablationen inte utförs inom ramen för en hjärtoperation) finns en speciell, flexibel tång, som kan användas med endoskopiska tekniker1.

Cardioblate system med argonteknik

Cardioblate-systemet med argonteknik består av en kontrollenhet med ansluten gastank och tillhörande prober, som läggs mot hjärtvävnaden. När gasen expanderar sjunker temperaturen kraftigt i probspetsen. På det viset fryses muskelvävnaden. När den sedan värms upp igen bildas en genomgående ärrvävnad2. Denna teknik kan även användas vid minimalinvasiva ingrepp.

Källhänvisning

  1. Wahba, A.: Cardioblate surgical ablation system. In: Expert Rev Med Devices 2009; 6 (5), 469-75.
  2. Gammie et al: A multi-institutional experience with the CryoMaze procedure. In: Ann Thorac Surg 2005; 80: 876-80.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-10-04

Section Navigation

Additional information

Take Charge

  • REVEAL® XT, patientmanual
  • På resa
    • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

       

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden