Vad är en pacemaker?

pacemaker

När hjärtfrekvensen blir för långsam under episoder av förmakstakykardi kan man bli hjälpt av en pacemaker (ej orginalstorlek på bilden).

Förmaksarytmier kan leda till antingen en för snabb hjärtfrekvens (takykardi) eller en för långsam hjärtfrekvens (bradykardi). När hjärtfrekvensen blir för långsam under episoder av förmakstakykardi kan man bli hjälpt av en pacemaker. Vid behandling med pacemaker tar denna hänsyn till hjärtats egen rytm.

Om hjärtat slår för långsamt eller helt slutar att slå under en kort stund, tar pacemakern över och ser till att en normal hjärtfrekvens upprätthålls. Symtom som yrsel, svimning eller allvarlig trötthet kan då undvikas. Pacemakern stimulerar hjärtat till rätt frekvens med små, elektriska impulser och hindrar på så sätt att hjärtat slår för långsamt.

Du kan även hitta information om pacemakers under sjukdomen ”långsam hjärtrytm”

Pacemakers och förmaksarytmier

Vissa moderna pacemakers har även funktioner för att försöka behandla rytmrubbningar i förmaket. Detta gäller dock inte för den vanligaste förmaksarytmin; förmaksflimmer. Vid andra typer av förmaksarytmier, t.ex. förmaksfladder, kan pacemakern känna av arytmierna och försöka bryta dem med hjälp av snabba elektriska impulser. Denna form av pacemakerbehandling kallas antitakykardi pacing av förmaket. Medtronic har denna funktion bland annat i vår pacemaker Advisa.

MRI-godkända pacemakers

Med den senaste pacemaker-generationen från Medtronic, SureScan-familjen, kan även pacemakerpatienter under vissa omständigheter genomgå en undersökning med MRI (magnetisk resonanstomografi, magnetkamera) – till och med en helkropps-MRI, som inkluderar en MRI-undersökning av hjärtat. En MRI-undersökning av hjärtat kan exempelvis behövas för att diagnostisera hjärtinfarkter, eller för att kontrollera funktionen hos hjärtats kammare, klaffar och blodkärl.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-26

Section Navigation

Additional information

Take Charge

  • REVEAL® XT, patientmanual
  • På resa
    • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

       

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden