Pacemaker – nyttan med behandlingen

En implanterbar pacemaker lindrar symtomen vid långsam och oregelbunden hjärtrytm genom att den normala hjärtfrekvensen återställs. Vid en normal hjärtfrekvens försörjs kroppen av en anpassad blodcirkulation.

Nytta

Genom att pacemakern reglerar hjärtrytmen kan den oftast minska symtomen på förmaksarytmi. Därigenom får patienten mer energi och blir mindre andfådd och pacemakern kan på så sätt bidra till att patienten kan återgå till ett aktivt liv.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-10-04

Section Navigation

Additional information

Take Charge

  • REVEAL® XT, patientmanual
  • På resa
    • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

       

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden