Advisa MRITM och Ensura MRITM SureScanTM pacemakers

Advisa-DR-MRI-Surescan-v2

Bilden visar hur en pacemaker från Medtronic ser ut, men i verkligheten finns vissa identifieringsuppgifter på produkterna, till exempel modellnummer och serienummer.

Sure Scan Icon

Säkerheten är ingen slump

Medtronic har ägnat över 10 år åt grundlig forskning om, och hård testning av, pacemakersystem som gör att även pacemakerpatienter numera kan genomgå MRT-undersökningar under särskilda betingelser. 

MRT (magnetresonanstomografi): den föredragna metoden för bilddiagnostik

Med magnetresonanstomografi (MRT) går det att se inre organ, blodkärl, muskler, leder, tumörer, infektionshärdar med mera utan röntgen eller kirurgiska ingrepp, och utan att utsätta patienten för joniserande strålning. MRT är standard inom vården för bilddiagnostik av mjukdelar och ger mer information än vad som går att få fram med röntgen och även med vanlig datortomografi. Därför har MRT mycket stor betydelse för tidig upptäckt, diagnos och behandling av många sjukdomar.

Mer information: www.MRISureScan.com

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-10-28

Section Navigation

Additional information

Take Charge

  • REVEAL® XT, patientmanual
  • På resa
    • Bär du en pacemaker eller en implanterbar defibrillator från Medtronic? Ska du ut och resa och undrar vart du kan vända dig om du skulle behöva klinisk hjälp under semestern? Sök i vår databas! Klicka här

       

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden