Om förstoppning

Om du lider av förstoppning är du långt ifrån ensam. Förstoppning är ett av de vanligaste tarmbesvären – över hälften av alla människor drabbas någon gång under livet. Faktiskt är det så många som 1 av 5 som uppger att de har haft kronisk (långvarig) förstoppning. Därför har vi använt våra expertkunskaper för att utveckla en innovativ behandling för patienter som har kommit fram till att standardbehandlingarna mot förstoppning inte fungerar tillräckligt bra.

Definition

Förstoppning definieras som färre än tre tarmtömningar i veckan, avföring som är hård eller ojämn, att man måste ta i för att få fram avföringen, en känsla av att tarmen inte töms helt eller att något sitter i vägen för avföringen. Den som lider av förstoppning kan ha ett eller flera av dessa symtom.

Orsaker

Det finns många möjliga orsaker till förstoppning. De vanligaste är att man äter mat som innehåller för lite fibrer eller rör sig för lite. Andra vanliga orsaker är förändringar i livet eller ändrade vanor, till exempel graviditet, åldrande och miljöombyten, överdriven användning av laxermedel, att låta bli att tömma tarmen fast man behöver och att man dricker för lite. Vissa sjukdomar eller tillstånd, till exempel stroke (vanligast), känslig tarm (IBS, irritable bowel syndrome), Parkinsons sjukdom och diabetes, kan påverka tarmfunktionen. Även vissa läkemedel kan orsaka förstoppning.

Symtom

Symtomen på förstoppning kan variera:

 • färre än tre tarmtömningar per vecka
 • svårighet att tömma tarmen utan ansträngning
 • en känsla av att tarmen inte töms helt
 • en känsla av att något sitter i vägen för avföringen

Du kan också uppleva:

 • gasbildning
 • uppkördhet
 • magont eller magkramper

Utöver förstoppning kanske du dessutom har problem med blåskontrollen eller lider av analinkontinens.

Riskfaktorer

Förstoppning drabbar alla åldersgrupper och både män och kvinnor. Allt som gör att födan passerar långsammare genom magtarmkanalen kan öka risken för att man ska drabbas av förstoppning. Till exempel:

 • för lite fibrer i maten
 • för lite fysisk aktivitet
 • vissa läkemedel (läkemedel mot värk, vätskedrivande medel, läkemedel mot depression, antihistaminer, kramplösande medel, läkemedel mot krampanfall och medel mot sur mage som innehåller aluminium)
 • graviditet och förlossning

Diabetes och neurologiska sjukdomar är högriskfaktorer för kronisk förstoppning.

Diagnos

Rådgör med en läkare om dina symtom och hur de påverkar ditt dagliga liv. Läkaren kan ställa en diagnos utifrån de symtom du har.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2016-04-19

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden