Att få InterStim™-behandling

Om dina problem med att kontrollera blåsan och/eller tarmen är ett hinder i ditt dagliga liv kan sakral nervsstimulering med InterStim-systemet ge lindring.  Det minimalt invasiva kirurgiska ingreppet kan göras i lokalbedövning och kräver många gånger inte ens sjukhusvistelse. De flesta kan återgå till ett normalt liv inom några få dagar.

Är behandlingen lämplig för dig?

Vissa upplever att standardbehandlingarna av problem med blås- eller tarmkontroll inte fungerar bra. Andra klarar inte läkemedelsbiverkningarna eller vill undvika behandlingsalternativ som innebär permanenta förändringar. Ta reda på om InterStim-behandling är rätt behandling för dina blås- eller tarmsymtom.
Mer

Ingreppet: vad kan man förvänta sig?

Pröva InterStim-behandling genom ett testprogram för att se om metoden passar dig. Om testet ger goda resultat kan du diskutera vad du kan förvänta dig före, under och efter det okomplicerade och snabba kirurgiska ingreppet.
Mer

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-10-25

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden