Om InterStim®-behandling

Om du har prövat andra behandlingar mot analinkontinens utan framgång kan du överväga att pröva sakralnervsstimulering med InterStim. Sakralnervsstimulering har funnits som behandling sedan 1994 och har använts av över 100.000 patienter över hela världen.

Vad är InterStim?

InterStim nervstimulator är en anordning som liknar en mycket liten pacemaker (storlek som en 5-krona) som placeras under huden, vanligen i skinkornas övre del. Den skickar svaga elektriska pulser till de nerver i ryggen som styr tarmar, ändtarm och blåsa. Nervstimulatorn stimulerar sakralnerverna och bidrar till att återställa kontrollen över tarmfunktionen. Om du förutom analinkontinensen har problem med blåskontrollen kan båda besvären behandlas på samma gång.

För att det ska gå att avgöra om behandling med InterStim är lämplig för dig har Medtronic utformat ett testprogram. Under överinseende av din läkare kan du pröva på InterStim utan att binda dig för en längre behandling.

Vid testning av sakralnervssstimulering placeras en tunn ledning under huden i nedre delen av ryggen. Ledningen ansluts till en liten extern teststimulator, som du bär i ett bälte. Teststimulatorn skickar svaga elektriska pulser till sakralnerverna via ledningen så att det går att bedöma om pulserna kan få dina tarmar att fungera som de ska. Under testet, som vanligen tar flera dagar, kan du leva som vanligt men bör vara lite försiktigare.
Mer

Våra produkter för tarmkontroll

InterStim-nervstimulatorn implanteras under huden och skickar svaga elektriska impulser till sakralnerverna. Nervstimulatorn innehåller ett batteri och elektronik som skapar impulserna.
Mer: InterStim® neurostimulator

Nytta och risker

InterStim-behandlingen kan göra nytta på flera sätt. Bland annat kan den ge bättre kontroll över tarmrörelserna och innebära att du slipper generas av läckage.

Biverkningar i form av smärta, hudirritation, infektion, problem med anordningen och att elektroderna flyttar på sig kan förekomma. I de flesta fall går det att komma till rätta med problemen.
Mer

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2013-02-21

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden