Behandlingsmöjligheter vid gastropares

Läkemedel och kostomläggning hör till standardbehandlingen vid gastropares, men det är inte säkert att det räcker. Om det inte hjälper med läkemedel kan din läkare välja att ge dig Medtronics Enterra™-behandling, som kan motverka illamående och kräkningar.

Det finns inget botemedel mot gastropares, men det finns flera behandlingar som kan lindra symtomen och förbättra livskvaliteten.

Kostinformation och kostomläggning

Ett första steg i behandlingen är oftast kostinformation och kostomläggning. Syftet med kostomläggningen är att lindra symtomen och få en bra vätskebalans och en god näringstillförsel. En typisk kost består av flytande föda, begränsat med fett och växtfibrer och många små måltider med täta mellanrum.

Läkemedel

De vanligaste läkemedlen för behandling av gastropares eller sjukdomssymtomen är
prokinetiska läkemedel, som snabbar på tömningen av magsäcken,
antiemetika, som används för att lindra illamående och kräkningar men inte har någon effekt på magsäckstömningen.

Enteral nutrition

Enteral nutrition innebär att flytande näringslösning förs in direkt i magsäcken eller tunntarmen via en slang som kallas näringssond. Tillförsel av näring via sond används oftast tillfälligt och bara vid svår gastropares.

Total parenteral nutrition

Vid total parenteral nutrition tillförs näring direkt till blodet via intravenös infusion, dvs. dropp. Total parenteral nutrition används bara om patienten inte tolererar enteral nutrition eller om enteral nutrition inte räcker för att täcka energibehovet.

Kirurgiska ingrepp

Kirurgisk behandling av gastropares anses vara en sista utväg. En typ av ingrepp, som kallas pylorusplastik, innebär att pylorus (den muskel som skiljer magsäcken från duodenum, tunntarmens övre del) vidgas.

Gastrisk elektrostimulering

Gastrisk elektrostimulering används för patienter med kroniskt, läkemedelsresistent illamående och kräkningar på grund av gastropares.
Neurostimulatorn Enterra™ placeras under huden och ansluts till två elektroder som placeras i magmuskeln.
Fråga din läkare om vilka biverkningar de olika behandlingsalternativen kan ha.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-03

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden