Om gastropares                   (fördröjd magsäckstömning)

De vanligaste symtomen på gastropares – kroniskt illamående och kräkningar – kan göra det väldigt svårt att klara vardagen.

Definition

Gastropares är en magsjukdom som innebär att kroppen smälter maten långsammare än normalt. I ett friskt matsmältningssystem förs födan från magsäcken och vidare genom matsmältnings-kanalen genom starka muskelsammandragningar. Vid gastropares arbetar magmusklerna dåligt (eller inte alls), vilket gör att magsäcken inte töms som den ska.

Orsaker

De vanligaste orsakerna till gastropares är:

 • Idiopatiska (man känner inte till orsaken)
 • Diabetes, typ 1 eller typ 2
 • En komplikation efter ett kirurgiskt ingrepp

Symtom

De flesta patienter söker läkare för symtom från övre delen av mag-tarmkanalen eller symtom som har samband med en störning av magsäckens motorik, bland annat

 • illamående,
 • kräkning,
 • uppsvälld buk,
 • buksmärtor,
 • mättnadskänsla efter bara några tuggor mat (tidig mättnadskänsla),
 • halsbränna eller gastroesofagal refluxsjukdom (GERD)
 • förändringar av blodsockerhalten,
 • aptitlöshet,
 • kraftig viktnedgång.

Riskfaktorer

Gastropares kan göra att man mår mycket dåligt fysiskt. Man kan få kroniskt illamående och kräkningar, bli undernärd och få för lågt blodsocker. Gastropares kan också innebära ett psykiskt lidande. Det ständiga obehaget med kroniskt illamående och kräkningar kan påverka ens prestationer i skolan eller på arbetet, familjelivet, vänskapsrelationer och ens sociala liv.

Diagnos

Efter att du har genomgått en vanlig fysisk undersökning och berättat om din sjukdomshistorik kommer läkaren att be att få göra olika tester för att kunna ställa diagnos. Testerna kan bland annat vara:

 • Primära tester
 • Endoskopi av övre mag-tarmkanalen
 • Undersökning av magsäckstömningen (GET)
 • Sekundära tester
 • Gastroduodenal manometri
 • Elektrogastrografi (EGG)

Fråga din läkare om andra sjukdomar eller läkemedel som kan ge symtom som liknar dem vid gastropares.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden