Få en neurostimulator för behandling av gastropares

Normalt tar det 1–2 timmar att sätta in en Enterra™-neurostimulator under narkos. Läkaren försöker placera neurostimulatorn så att det känns bekvämt och ser diskret ut. Efter operationen kan läkaren justera neurostimulatorns inställningar så att du får så effektiv symtomlindring som möjligt.

Är behandlingen lämplig för dig?

Diskutera med din läkare om gastrisk elektrostimulering är rätt behandling för dig.
Mer

Operation: Vad kan man förvänta sig?

Ingreppet: vad kan man förvänta sig?
Din läkare är den som bäst kan svara på frågor om operationen.
Mer

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-03

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden