Ingreppet: Vad man kan förvänta sig vid en implantation?

The neurostimulator is implanted near your stomach.

Detaljbild - Neurostimulatorn sätts in nära magsäcken.

Före ingreppet

Normalt tar det 1–2 timmar att sätta in ett system för gastrisk elektrostimulering under narkos. Läkaren kommer att ge dig en detaljerad beskrivning av ingreppet och bestämma det bästa läget för snitten och placeringen av neurostimulatorn och elektroderna. Han eller hon utgår ifrån din sjukdomshistorik, din anatomi och dina egna synpunkter.

Under ingreppet

Läkaren försöker placera systemet där det blir bekvämast för dig så att du kan leva som vanligt och tar också hänsyn till att läget ska kännas bra estetiskt.
Dessutom tar läkaren särskild hänsyn vid insättning och programmering av neurostimulatorn om du redan har en annan implanterad medicinteknisk anordning.
Läkaren väljer den han eller hon föredrar av de två tekniker som kan användas för insättningen:
• Laparotomi eller ”öppen” metod – neurostimulatorn sätts in via ett litet snitt i buken, eller
• laparoskopi – ett kirurgiskt specialinstrument förs in via ett litet snitt.
Under insättningen placeras elektroden i änden av varje ledning in i magsäcksväggen. Ledningarna förs sedan under huden från magsäcken till neurostimulatorn och ansluts till denna.
Neurostimulatorn placeras i en ficka som skapas precis under huden, oftast under bröstkorgen och ovanför midjan i nedre delen av buken. Fickan sluts sedan med suturer.

Efter ingreppet

Efter ingreppet använder läkaren programmeraren för att justera neurostimulatorns inställningar efter dina behov. Programmeringen kräver inget kirurgiskt ingrepp och kan göras på sjukhuset eller på din läkares mottagning.
Insättning av ett system för gastrisk elektrostimulering medför de risker som alltid finns med kirurgiska ingrepp (bland annat infektion, obehag eller blåmärken) och risker i samband med själva behandlingen och anordningen. Se Trolig nytta och risk för mer information.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-10-27

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden