Är gastrisk elektrostimulering rätt alternativ för dig?

Syftet med gastrisk elektrostimulering är att lindra kroniskt illamående och kräkningar i samband med gastropares om läkemedel inte fungerar, men gastrisk elektrostimulering är inget botemedel mot gastropares. I den kliniska studien WAVESS (Worldwide Anti-Vomiting Electrical Stimulation Study) fick de flesta patienter viss lindring av kräkningarna, men metoden fungerade inte för alla.

Hur mycket symtomen lindras varierar från person till person.
Ofta behövs en kombination av behandlingar för att hålla symtomen på gastropares under kontroll.

Om du har fått en Enterra™-neurostimulator insatt finns det vissa medicinska behandlingar som du måste eller bör undvika. Du måste vara försiktig när du är i närheten av viss elektronisk och medicinsk utrustning och när du går igenom säkerhetskontroller, till exempel på flygplatser.

Gastrisk elektrostimulering passar inte för patienter som på grund av sitt fysiska eller psykiska tillstånd inte bör utsätta sig för kirurgiska ingrepp eller narkos. Gastrisk elektrostimulering har inte utvärderats för gravida kvinnor och patienter under 18 och över 70 års ålder.

Be din läkare om mer information om behandling med Enterra™.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-03-23

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden